26/06/2022

Belgisch Kampioenschap Garnalen pellen

Oostduinkerke zorgt voor een primeur met het eerste Belgische Kampioenschap Garnalen pellen

TIjdens de Garnaalfeesten van 25 en 26 juni 2022 organiseert de Koninklijke Orde van de Paardevisser samen met het lokaal bestuur Koksijde voor de eerste keer het Belgisch Kampioenschap Garnalen pellen.

Inschrijven

Heb jij het garnalen pellen in de vingers en wil je jezelf kronen tot de eerste Belgische kampioen garnalen pellen?

Aarzel dan niet en schrijf je snel in

Voor elke deelnemer is een aandenken voorzien.

De top drie gaat naar huis met een mooie beker en een speciaal ontworpen tegel.

 

De Belgische garnalen pellers/-pelsters kunnen in augustus ook deelnemen aan het Wereldkampioenschap Garnalen pellen in het Franse Leffrinckoucke. 

Daarvoor ging de Koninklijke Orde van De Paardevisser een samenwerking aan met de Franse organisatie. 

Praktisch

Belgisch kampioenschap garnalen pellen
Zondag 26 juni 2022
Aanvang: 9u30, Fabiolaplein Oostduinkerke

Reglement BK Garnalen pellen:

Artikel  1

Deze wedstrijd is voorbehouden voor iedere volwassene. 

Het aantal deelnemers is beperkt. 

De deelnemers dienen zich minimum 30 minuten voor het begin van de wedstrijd aan te melden, zo niet worden de deelnemers geschorst.

 

Artikel   2

Het doel is zoveel mogelijk niet gekalibreerde grijze  garnalen te pellen in een tijdsspanne van 10  minuten. De garnalen worden in een recipiënt aangeboden aan de kandidaten,

Ze moeten gepeld in een bord geworpen worden door de kandidaat zelf, voor het eindsignaal van de wedstrijd.

 

Artikel  3

Op het einde van de tijd zal een jury de gepelde garnalen controleren. Iedere garnaal die volgens de jury niet correct gepeld is zal niet meegerekend worden voor het  eindresultaat. Als er teveel  afval op het bord ligt zal de peller automatisch uitgesloten worden.                                         

De winnaar is  diegene die de meeste mooie gepelde garnalen en het hoogste gewicht heeft na de  wedstrijd van 10 minuten.

 

Artikel  4

Na de deliberatie door de jury zal de winnaar  een trofee van de Paardenvisser ontvangen alsook een  bord met aandenken.

De tweede en de derde winnaar zal ook een bord ontvangen met aandenken.

 

Artikel  5

De resultaten vastgesteld door de jury zijn definitief en er is geen beroep mogelijk.

 

Artikel  6

Iedere deelnemer aan de garnalen pel-wedstrijd  zal een  aandenken  ontvangen.

 

Artikel  7

De deelname aan deze wedstrijd houdt in dat de garnalen pellers akkoord gaan met dit reglement.                 

De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden als  door onvoorziene omstandigheden de wedstrijd in zijn geheel of gedeeltelijk gewijzigd of geannuleerd moet worden.

 

Artikel  8

Op elk inschrijvingsformulier moeten de gegevens vermeld staan om de kandidaat te kunnen identifiëren ( naam – voornaam – adres – telefoon en geboortedatum).

 

Artikel  9

Het inschrijvingsdocument ( terug te vinden op de website of af te halen in het gemeentehuis van Koksijde) moet teruggestuurd worden  voor  20 juni  2022. Voor alle inlichtingen kan je terecht bij de dienst toerisme  van Koksijde  en de Koninklijke Orde van de Paardevisser.