Verwezenlijkingen

4-daagse van de IJzer

4-daagse van de IJzer werd gesticht door de Orde van de Paardevisser in 1967.  Deze wandeltochten evolueerden van een één-dag wandeltocht tot een 4-daagse wandeltocht.  Door de massale belangstelling en de bijhorende logistieke noden heeft het leger de organisatie van deze internationale wandeltocht op zich genomen.  De Koninklijke Orde van de Paardevisser is nog altijd lid van  het organisatiecomité.

Sterke band met het koningshuis

Sinds het ontstaan van de Orde van de Paardevisser in 1967 worden de leden jaarlijks officieel ontvangen op het Paleis te Brussel.  Hierbij worden aan Zijne Majesteiten garnalen aangeboden, gevangen door de paardenvissers

Het laatste officieel bezoek in 2013 van Zijne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola (laatste officieel bezoek voor bekendmaking van aftreden) was een bezoek in Oostduinkerke aan de Orde van de Paardevisser.

Eerste muntuitgifte van de Koninklijke Munt van België met de afbeelding van Koning Filip gebeurde in 2014.  In het midden van deze officiële uitgifte is in het midden de penning van de Orde van de Paardevisser toegevoegd.

Ter gelegenheid van de 50e verjaardag in 2017 van de Orde van de Paardevisser overhandigde Zijne Majesteiten de Koning en de Koningin persoonlijk de oorkonde aan de leden van de Orde waarbij de Orde van de Paardevisser zijn koninklijke titel kreeg en voortaan Koninklijke Orde van de Paardevisser heet.

Deze eer waarbij de Koning zelf de oorkonde overhandigd is heel uitzonderlijk. Koning Filip en Koningin Mathilde

Eigen munt

Op vraag van de Orde van de Paardevisser bracht in 2014 de Koninklijke Munt van  België een zilverstuk uit van de paardenvisser.  Dit zilverstuk werd ontworpen als ode aan het ambacht van paardenvisser als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid, erkend door Unesco.

Bezoek aan de Paus

In 1995 werd de Orde van de Paardenvisser in audiëntie ontvangen bij Paus Johannes Paulus II. Hierbij werd een beeldje van een paardenvisser aan de paus overhandigd.