Stichting

Oprichting

In maart 1967 besloot een groep jonge ondernemende inwoners van Oostduinkerke zich te verenigen met als doel de geplogenheid van het garnaalvissen te paard in eer te houden en zo mogelijk te bevorderen.  Naast het objectief om deze zeer boeiende vorm van visserij op de voorgrond te brengen en steeds te blijven steunen, engageerden zij zich ook om initiatieven te nemen inzake het behoud van het natuurschoon in de Westhoek.  
Deze doelstellingen werden officiële statuten en verschenen op  8 juni 1967 in het Belgisch Staatsblad.  De “Orde van de Paardevisser”was geboren. 

Tevens werd het eerste bestuur samengesteld : 
Voorzitter :  Erik Bouchery 
Administratie : Eric Claus 
Public Relations : Yvo Degrave 
Praktische organisatie : Raymond Coppilie 
Schatbewaarder : Armand Philippart 
Sekretaris : Jean-Marie Pylyser 

De andere stichtende leden waren : Marcel Christeyns, André Demolder, André Lamote, Jozef Marrannes, Roger Pattyn, Daniël Peremans, Armand Phillipart, Etienne Vanneste, Roger Verhue en Frans Verriest.

Statuten

De VZW werd opgericht op 18 mei 1967 (publicatie Belgisch Staatsblad van 08 juni 1967 N. 3184) onder de benaming Orde van de Paardevisser VZW.
Ze heeft rechtspersoonlijkheid en draagt als ondernemingsnummer : 0410447184.
Sinds 12 september 2017 kreeg ze het koninklijk voorrecht om de benaming Koninklijke Orde van de Paardevisser te dragen.

Persoonlijke overhandiging van de koninklijke titel aan de voorzitter van de nu Koninklijke Orde van de Paardevisser (foto Dirk Van Hove).

Wie op de hoogte wil blijven van de laatste aanpassingen kan hiervoor terecht op de site van FOD Economie - Kruispuntbank van Ondernemingen.

Naast deze werkende dignitarissen worden ook mensen geïntroniseerd die op hun beurt de Orde ondersteunen. Heel wat bekende mensen uit diverse sectoren zijn zo in de loop der jaren geïntroniseerd, zoals Eerste ministers Wilfried Martens en Guy Verhofstadt. Ministers Chabert, Flahaut, Vanderpoorten, Van den Bossche en Dekeersmaecker. Ook ambassadeurs zoals Cahin, Rens en Gutman. Chef-koks Pierre Troigros en Paul Bocuse. Gouverneur Paul Breyne en Caprasse Bernard en zoveel anderen. Ook de bekendste inwoner van Brussel, Manneken Pis, heeft in 1970 officieel het groot ornaat van de Orde van de Paardevisser aangetrokken. Ook van hen wordt verwacht dat zij een ambassadeursrol vervullen. Wat de activiteiten betreft kreeg de stichting door de jaren heen een min of meer vaste vorm. Zij bestaat uit verschillende facetten: de gastronomie, de cultuur, de natuur en de sociale werken.

Cultuur

Op cultureel gebied organiseert de Orde haar tweejaarlijkse kunsttentoonstelling. Grote kunstenaars als Paul Delvaux en Jos Minne steunden reeds dit initiatief. Ook kon men reeds meerdere buitenlandse kunstenaars verwelkomen. De zin voor cultuur werd nog verstevigd door een ontvangst op het Koninklijk Paleis door wijlen Koning Boudewijn. Sedertdien mag de Orde, vergezeld van een afvaardiging van onze paardenvissers, telkenjare een portie vers gevangen garnalen aan het Koninklijk Hof gaan aanbieden. De Orde had ook ooit eer in audiëntie door Paus Johannes Paulus II in Rome ontvangen te worden. Koning Albert II en koning Filip brachten reeds een bezoek aan de Orde en de paardenvissers in Oostduinkerke.

Sociaal werk

Een vierde aspect van de Orde is haar reeds jarenlange medewerking aan de paëlla die speciaal gemaakt wordt om fondsen in te zamelen voor o.a. de MS-liga en de vereniging Spina Bifida. Deze Oostduinkerkse paëlla kende zijn oorsprong in 1969. De Orde werd in 1994 gelauwerd met de gouden medaille van de befaamde Franse vereniging “Société d’encouragement au bien” voor zijn sociale en culturele inzet. 
Daarnaast verkreeg de Koninklijke Orde van de Paardevisser in 1992 de eretitel van 'Ereburger van de gemeente Koksijde'.