Koninklijke Orde van de Paardevisser

Oostduinkerke

Begin 1967 werden via een plaatselijke krant belangstellenden uitgenodigd door een groep Oostduinkerkenaars om op vrijdag 20 januari om 20 u00 in het Grand Hotel op de Zeedijk in Oostduinkerke samen te komen teneinde een broederschap, dat “ Orde van de Paardevisser’ zou heten, op te richten. Dit broederschap zou zich tot doel stellen ten eerste , het bevorderen en instandhouden van de zeer mooie ambacht ‘ garnaalvissen te paard’, daar er in deze periode niet veel Paardenvissers meer actief waren. Ten tweede het plaatselijk toerisme en gastronomie te bevorderen door haar medewerking te verlenen aan het Garnaalfeest en andere plaatselijke activiteiten. Zij namen zich ook voor om onze paardenvissersgemeente op treffende wijze te vertegenwoordigen bij allerhande aangelegenheden zowel in het binnen en buitenland.

Zo kwam het dat op 18 mei 1967 de Orde van de Paardevisser het levenslicht zag. Enkele weken later, namelijk op 08 juni 1967, verschenen haar eerste statuten in het Belgisch Staatsblad. Een andere mijlpaal in onze nu reeds rijkelijk gevulde geschiedenis was natuurlijk dinsdag 12 september 2017. Uit handen van koning Filip en koningin Mathilde mochten wij de koninklijke titel in ontvangst nemen zodat we vanaf deze datum de Koninklijke Orde van de Paardevisser geworden zijn. De begindoelstellingen zoals beschreven in de statuten maken het bestaan uit van onze vereniging nl. het instand houden en het bevorderen van het garnaalvissen, het promoten van de grijze noordzeegarnaal, met inbegrip van haar gastronomie, alsook het bevorderen van het toerisme aan de Westkust. Daarnaast zetten de dignitarissen van de Koninklijke Orde van de Paardevisser zich bijkomend in om streekinitiatieven van andere sociale organisaties ( in het bijzonder voor de mindervaliden ) financieel en materieel te steunen.

Er werd reeds een hele evolutie doorgemaakt, deze website en onze nieuwsbrieven getuigen daarvan. Ondermeer door onze impuls en medewerking werden onze paardenvissers onder de aandacht van UNESCO gebracht en verwierven zij het statuut van Immaterieel Werelderfgoed. Onze jongere generatie heeft onmiddellijk begrepen dat onze vereniging hierdoor niet verder onder de plaatselijke kerktoren mocht blijven draaien en dat ook een nationale, ja zelfs internationale uitstraling tot haar doelstellingen moesten behoren. Dat zij hier langzaam maar zeker in slagen bewijzen de reacties, zelfs vanuit andere continenten, die we al mochten ontvangen.

Doch het voornaamste is wel het feit dat de samenwerking en de vriendschapsbanden tussen de mensen op het terrein ( onze paardenvissers en garnaalkruiers ) steeds nauwer worden aangehaald en in de toekomst nog verder zullen uitgediept worden. Alvorens jullie verder op ontdekkingstocht gaan in onze website wensen we jullie alvast te bedanken voor dit virtueel bezoekje. Hier en via onze maandelijkse nieuwsbrief zullen jullie vanaf nu de laatste nieuwtjes kunnen blijven volgen en o.a. kennis kunnen nemen van onze activiteitenkalender.

Nieuws

02/03/2021

Britse crowdfunding voor film over Vlaamse paardenvissers

Enkele jaren terug heeft de Koninklijke Orde van de Paardenvisser een reis georganiseerd naar Wales. Ginds hebben we onder andere de stad Bournemouth bezocht. Nu hebben lokale studenten contact opgezocht met paardenvisser Gunther Vanbleu en met...

21/08/2020

Verkoop en ruil champagnecapsules

We verkopen en ruilen champagnecapsules van elk jaar sinds 2011. In onze tiende editie siert Nele Bekaert de capsule.

05/02/2020

Nieuwjaarsreceptie

Tijdens deze receptie werd er een cheque van 1450€ geschonken aan de vereniging Spina Bifida en Hydrocephalus.

30/12/2019

Sylvestervuren

Verkoop van lekkere garnaalsoep en vanaf 16.30 uur was er de verkoop van sprot. We moeten zeggen, het was een enorm succes. Binnen de kortste keren was alles uitverkocht. Dit met dank aan het goede weer en de massa mensen die maar bleven toestromen.

Activiteiten